Blog

Nowe ulgi w polskim prawie podatkowym

Coś z innej beczki a mianowicie zmiany w polskim prawie podatkowym ( z tym także jesteśmy na bieżąco)

Ulgi podatkowe 2021. Warto je poznać, zanim złożymy PIT i rozliczymy się z urzędem skarbowym. Pamiętajcie, aby być uważnym i dobrze sprawdzić nowe przepisy. Jakie ulgi podatkowe obowiązują w tym roku i kto może z nich skorzystać?

 • Prorodzinna, czyli ulga na dzieci,
 • Abolicyjna – za pracę za granicą,
 • Termomodernizacyjna,
 • IKZE – konto emerytalne,
 • Na badanie i rozwój,
 • Obejmująca składki ZUS,
 • Zwrot nienależnych świadczeń,
 • Na leki,
 • Rehabilitacyjna,
 • Na darowizny,
 • Dla krwiodawców,
 • Związane z COVID-19,
 • Na Internet.
 • Jako podatnicy uzyskujący dochody poza granicami państwa najbardziej jesteśmy chyba zainteresowani ulgą abolicyjną.

Od 1 stycznia 2021 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o PIT dotycząca ulgi abolicyjnej. Wprowadziła ona ograniczenia możliwości stosowania odliczenia. Będziemy nadal mogli korzystać z ulgi abolicyjnej, jednak maksymalna wysokość odliczenia z tego tytułu wyniesie 1360zł.W uproszczeniu:

– Jeśli za granicą został zapłacony podatek, będzie mógł on zostać odliczony od polskiego podatku. Jeśli jednak podatek naliczony za granicą z różnych względów jest niższy niż podatek polski, na przykład z uwagi na niższe stawki podatkowe, wyższą kwotę wolną od podatku lub dodatkowe ulgi i odliczenia za granicą, a różnica przekroczy limit 1360 zł, trzeba będzie dopłacić dodatkowy podatek w Polsce.

Rozliczając Cię z podatku zastosujemy największe możliwe ulgi podatkowe . Możesz śmiało polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.